• KATEGORIE
 • PRODUCENCI
 • NOWOŚCI
 • PROMOCJE
 • KOSZT DOSTAWY
 • KONTAKT
 • Wpisz swój adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o promocjach i nowościach

  POKAŻ KATEGORIE

  Reklamacje

  CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI

  1 rok
  rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

  ADRES DO REKLAMACJI

  MERKURY SP. Z O.O.
  ZAGŁOBY 29/6
  02-495 WARSZAWA
  Polska
   
   
   
   
   
   
   
  Dodatkowe informacje

   

  Warunki reklamacji:

  1. Thetattoo-shop.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

  2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Thetattoo-shop.pl klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się poniżej. 

  3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta Thetattoo-shop.pl niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Thetattoo-shop.pl zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

  4. Wzór formularza reklamacyjnego: 

  https://drive.google.com/drive/folders/1eOv2Lm2u-zEZJq62eW_5E-wFBHmsbiOW?usp=sharing

   

  §1 Reklamacje

   

  1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
   Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo
   odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w
   art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
   Reklamacje można składać:
   - na piśmie na adres: Merkury Sp. z o.o. ul. Zagłoby 29/6, 02-495 Warszawa.
   - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@thetattoo-shop.pl
   W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do
   rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo dostarczyć wadliwy towar
   pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować
   do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
   Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
   jednego roku od dnia wydania towaru. 
   W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
   w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego
   sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny,
   odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych
   składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
   Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących
   wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
   pominięciem podania zalecanych informacji.
  2. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
   Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie
   zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił
   niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później
   – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku
   zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.

   

   § 2 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   

  1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
   1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
   2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
   3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl